Scratching Post Asst Colours
Scratching Post Refill
Scratcher Wooden Floor Unit
Scratcher Refill Block
Scratcher Wooden Wall Unit
Catnip Bag 40g Med
Catnip Powder Tubs 30g Fine
Catnip Shaker 40g Fine
Catnip Spray 50ml
Catnip Spray Bottle 250ml
Super Grass
Catnip Bag 40g Fine Grain 1mm
Catnip Gift Pack Tin 100g Med
Catnip Bulk Pack Box 100g Med